Ouderinitiatief voor de vrijeschoolroute bij het Carmelcollege in Emmen

Wat gun jij de volwassenen van de toekomst?
Wij gunnen de leerlingen dat ze mogen ervaren dat ze waardevol zijn.
Dat ze ontdekken door te leren vanuit hoofd, hart en handen.
Dit gaan wij doen door divers onderwijs aan te bieden. Hierin worden veel mogelijkheden aangereikt waarin kinderen zichzelf als waardevol persoon kunnen ervaren. Zo kunnen zij als volwassenen hun eigenheid respecteren en hun waarde overbrengen in de wereld.
Belangrijke kenmerken van ons onderwijsinitiatief zijn (naast de reguliere exameneisen) gericht op levendig blijven, verdieping vinden, zelfacceptatie van eigenheid van het kind, interculturele seizoensvieringen (jaarfeesten), definitieve niveau bepaling op later moment dan einde basisschool.
*Carmelcollege Emmen start schooljaar 2024/2025 met de eerste klas. *

Lees onze nieuwsbrieven hier:

Welkom bij de achtste nieuwsbrief!

Nu de spannende periode met het kiezen van een school voor leerlingen voorbij is, kijken we allen enorm uit naar de start van Vasalis vrijeschoolroute. Wij als initiatiefnemers hebben de fakkel doorgegeven en deze wordt vol overgave verder gedragen door het team van Carmelcollege Emmen. 

Stand van zaken

Het was al bekend dat we in Hetty een klassenleerkracht en mentor hebben gevonden die de Vasalis vrijeschoolroute goed op poten kan zetten. Haar netwerk, vaardigheden en bezieling geven nu al vorm aan de vrijeschoolroute. De bezetting voor de overige vakken is ook zo goed als rond. Nu gaat het team samen op pad om andere vrijeschoolroutes in het land te bezoeken ter inspiratie. 

De kleine verbouwing die nog plaats moest vinden achterin de vleugel is afgerond en de bestelde materialen komen binnen. Zo zijn er van die typische vrijeschoolmaterialen die je vaak niet bij een reguliere school tegenkomt zoals een krijtbord, periodeschriften en een schilderkast.  Al het harde werk begint zich nu om te zetten in een zichtbaar geheel. En zo een paar weken voor de vakantie, op 3 juli, zullen de leerlingen dan voor het eerst samenkomen voor een kennismakingsmiddag.

We horen van veel mensen in de regio dat ze het erg mooi vinden dat er voortgezet vrijeschoolonderwijs komt in Emmen. Zo wordt vrijeschoolonderwijs voor steeds meer kinderen bereikbaar. .

Mededelingen

Mocht je nog een aanmelding willen doen: https://www.carmelemmen.nl/aanmelden 

Op 6 juli is de zomermarkt bij Vrije Basisschool de Stroeten. Wij zullen hier ook aanwezig zijn. Kom even sfeer proeven! 

De website van de vereniging voor vrijescholen is vernieuwd, je vindt hier een schat aan informatie. In het specifiek geeft het vrijeschoolkompas je een duidelijk beeld van het vrijeschoolonderwijs en de achtergrond: https://www.vrijescholen.nl/verdieping/vrijeschoolkompas 

Welkom bij de zevende nieuwsbrief!

Open Huis

Het is bijzonder om mee te mogen maken hoe Vasalis vrijeschoolroute tot stand aan het komen is. Tijdens de open dagen hebben we ontzettend veel leerlingen en hun ouders mogen begroeten. Niet alleen al geïnteresseerde mensen maar juist ook veel mensen die hier nog niet mee bekend waren kwamen langs. En dat is toch wel heel bijzonder dat deze mensen nu ook bekend zijn met het vrijeschoolonderwijs en wie weet, past het misschien ook wel bij hun kind. 
Er waren een aantal korte activiteiten voor de leerlingen in het lokaal: ontdekkingsreizen (in aansluiting op één van de eerste periodes in klas 7). Van specerijen tot het tekenen van een windroos. Midden in het lokaal was zo een groepje leerlingen steeds bezig een windroos of prachtige vormtekeningen aan het tekenen. Het voelde al echt “een beetje echt”. Het lokaal dat wij mochten gebruiken, wordt volgend jaar ook daadwerkelijk het lokaal van de vrijeschoolroute. Achterin de vleugel met ruimte om uit te breiden voor de volgende jaren.

Veel mensen hebben geholpen dit weekend, zelfs uit Rotterdam was er een vrijeschooldocent van Young Rotterdam gekomen om daadwerkelijk uit de praktijk te kunnen vertellen. Ondanks dat de vrijeschoolroute er nog niet is, voelde het toch al alsof we een onderdeel zijn van de school. Docenten waren ook nieuwsgierig en onder de indruk van de vele interesse.

Klassenleerkracht

In de laatste week van februari vond de sollicitatie plaats van de nieuwe klassenleerkracht voor Vasalis vrijeschoolroute. Ontzettend spannend was het om te zien wie deze route verder vorm gaat geven en de leerlingen volgend schooljaar mag gaan verwelkomen. Er waren meerdere ervaren en sterke kandidaten. De verantwoordelijken voor de vrijeschoolroute binnen CCE hebben samen met Rob van der Meijden (van de begeleidingsdienst voor vrijescholen) de meest geschikte kandidaat gekozen. En een grote verrassing was het: Hetty Hospes – van Rijn is het geworden: (nu nog) directeur van vrije basisschool De Stroeten. Erg verheugd zijn we hier over! Lees onderaan de nieuwsbrief meer over Hetty.

Landelijke aanmeldweek

De maand maart zal ook een grote mijlpaal  bevatten, namelijk de landelijke aanmeldweek. Deze vindt plaats van 25 maart t/m 31 maart. Dit jaar is het voor het eerst dat leerlingen zich in één week zullen aanmelden bij de school die zij kiezen. Vasalis vrijeschoolroute zal hierbij dan in de aanmeldlijst van Carmelcollege Emmen ook zichtbaar zijn. 

Klassenleerkracht stelt zich voor:

Ik ben Hetty Hospes- van Rijn. Vanaf 1 augustus start ik op het Carmelcollege Emmen in Emmen om Vrijeschoolroute Vasalis vorm te geven, enkele docenten van het Carmelcollege Emmen neem ik daarin mee.  Daarnaast word ik mentor van de zevende klas met een eigen lokaal in de school. Daar krijgt mijn gitaar een mooi plekje. 

Op dit moment ben ik directeur van vrijeschool De Stroeten in Emmen. Daarvoor was ik directeur van de vrijeschool in Assen. Mijn loopbaan in het onderwijs startte met lesgeven op de vrijeschool in Leiden. Ik bleef 25 jaar leerkracht en werkte voornamelijk op vrijescholen, ook op de vrijescholen in Leeuwarden en Groningen. Ik heb tussendoor en erbij ook les gegeven op het SBO, een Praktijkschool en op enkele reguliere basisscholen want ik heb een nieuwsgierige en brede blik op onderwijs. Maar mijn hart ligt bij de vrijeschool!

Wat heb ik veel zin om vrijeschoolroute neer te zetten!  Deze zal warm verbonden zijn met vrijeschool De Stroeten. Dit kan door het jaar heen zichtbaar worden in jaarfeesten en andere gedeelde activiteiten. Binnen het Carmelcollege Emmen zullen er ook gedeelde vieringen en activiteiten zijn. Dit gaan we allemaal ontdekken met elkaar, de vrijeschoolroute zal niet op zichzelf staan.

Titus Brandsma en Rudolf Steiner: de één stichtte het Carmelcollege, de ander vrijeschool. Zij hadden iets belangrijks met elkaar gemeen in hun opvatting over onderwijs. Ze wensten allebei dat kinderen zich breed mogen ontwikkelen om als mens te mogen groeien. Op de vrijeschool is dat heel expliciet uitgewerkt en dat gaat vast een mooie plek krijgen binnen het Carmelcollege Emmen.

Ik heb er heel veel zin in om in augustus te mogen starten. Vóór de zomer zal ik vanaf april wat voorbereidend werk verrichten zodat de kinderen na de zomer kunnen starten. Ik verheug me er op met hen aan de slag te gaan, nieuwe collega’s te leren kennen en samen mooi onderwijs te maken! Want onderwijs maak je elke dag opnieuw.

Welkom bij de zesde nieuwsbrief!

Open Huis

We kunnen de lente al in de verte voelen en zien aankomen. Zo is het nou ook met de vrijeschoolroute. Flyers liggen klaar, het lokaal wordt ingericht en we bereiden ons voor op alle mogelijke vragen. Aanstaande vrijdag en zaterdag vindt het Open Huis plaats bij het Carmelcollege Emmen. En wat nu zo bijzonder is, is dat Vasalis vrijeschoolroute er ook bij is. Er is ontzettend veel werk verricht achter de schermen. De route is op papier bijna klaar, maar in gebruik is het natuurlijk nog niet. Dus het lokaal wordt speciaal voor dit weekend ingericht, het lokaal waar de leerlingen veel tijd zullen gaan doorbrengen. 

Vragen zijn ontzettend welkom

Steeds meer ouders en leerlingen uit heel de regio weten ons te vinden, zo ook op de informatieavond van 16 januari. Een vraag die hier naar voren kwam: ‘Kun je deze route ook volgen als je geen vrijeschool achtergrond hebt?’ Het antwoord is: jazeker! Elk kind dat zich aangetrokken voelt tot dit onderwijs en zich hier prettig bij voelt en kader/MAVO/HAVO/VWO advies heeft is welkom. Dit onderwijs past bij heel veel kinderen en we willen jullie dit graag laten zien en ervaren het aankomend weekend!

Krant

Vorige week stond Vasalis Vrijeschoolroute weer in het Dagblad van het Noorden. Zo bereikt het nieuws dat er een vrijeschoolroute komt in Emmen steeds meer mensen. Helaas was het artikel online alleen te lezen voor abonnees. Een foto van het artikel staat uitvergroot onder deze nieuwsbrief.

Vacature

Waar wij ook heel blij van worden is deze vacature voor klassenleraar van de vrijeschoolroute: Klassenleerkracht/mentor voor klas 7 met ontwikkeltaken | Emmen « Vereniging van vrijescholen  We zijn ontzettend benieuwd wie deze mag gaan vervullen. 

Als je alvast de flyers wil bekijken kan dat op onze website. Deze worden ook tijdens het Open Huis  uitgedeeld. Er is een flyer met informatie voor ouders en verzorgers, en één voor leerlingen.

We hopen jullie vrijdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur en/of zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur te ontmoeten tijdens het Open Huis met jullie kinderen! 

Welkom bij de vijfde nieuwsbrief!

Vacature

Zo vlak voor de kerstvakantie willen wij jullie graag nog even op de hoogte brengen van het laatste nieuws rondom de Vasalis Vrijeschoolroute. Er is een hoop gaande, logisch natuurlijk want Carmelcollege Emmen, en wij als initiatiefgroep, willen graag dat het staat zodat de kinderen hier een fijne plek gaan hebben met mooi vrijeschoolonderwijs. En wat is er nou belangrijker dan de docenten? Bij CCE (Carmelcollege Emmen) melden steeds meer docenten vanuit de school zich aan. En naast deze vakdocenten komt er ook een ervaren klassenleraar die grotendeels het periodeonderwijs gaat verzorgen en het mentoraat. Zeer binnenkort komt de vacature hiervoor open te staan.  Klik op de link voor de vooraankondiging. Fijn als jullie deze willen verspreiden in jullie netwerk. Klassenleraar/mentor voor klas 7 | Emmen « Vereniging van vrijescholen

Missie en visie

Als initiatiefgroep was ons gevraagd onze eigen visie en missie te schrijven. Hier kan CCE uit putten en hebben wij helder gemaakt wat de vrijeschoolroute nu precies voor ons inhoudt. Maar ook wat vrijeschoolonderwijs inhoudt en hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Deze is nu te vinden op deze website onder:  Wie zijn wij?

Informatieavond 

Hierbij alvast voor in de agenda van 2024: 16 Januari a.s. is de eerstvolgende informatieavond bij Carmelcollege Emmen. Met onder andere hoe gaat de vrijeschoolroute er binnen CCE uitzien? En hoe ziet het rooster eruit? Maar ook met algemene informatie over het vrijeschoolonderwijs en een lesvoorbeeld van Hetty Hospes van Rijn. Interesse? Meld je dan aan met dit formulier:  https://www.carmelemmen.nl/opendag/voorlichtingsavond-vrijeschoolroute

Vrijeschoolroute Stad en Esch Meppel

Mocht je nu eens willen kijken hoe een lopende vrijeschoolroute er in de praktijk uitziet, dan kun je natuurlijk ook een bezoekje brengen aan Stad en Esch in Meppel. De vrijeschoolroute is hier dit schooljaar van start gegaan. Op 26 januari van 14.30 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.30 uur is deze te bezoeken. https://stadenesch.nl/vrijeschoolleerroute-stad-en-esch/

Nu jullie weer op de hoogte zijn, rest ons niets anders dan jullie warme kerstdagen een mooie overgang naar het nieuwe jaar te wensen.

Welkom bij de vierde nieuwsbrief!

Stand van zaken

De herfst is in volle gang, we bewegen onszelf langzaam naar binnen. Dat is precies hetgeen waar we nu mee bezig zijn als initiatiefgroep, het vormgeven van onze missie en visie. Een basis bouwen van waaruit de rest vormgegeven kan worden. Dit gebeurt samen met het Carmelcollege Emmen (CCE), we nemen hen mee in wat er achter het vrijeschoolonderwijs schuilgaat. Behalve inhoud, is juist de beleving van het onderwijs de sleutel. Onze missie en visie worden  meegenomen  in de visie die CCE zal vormgeven. Deze kun je zeer binnenkort op de website vinden. Dit is waaruit wij als initiatiefgroep werken en waaraan we blijven werken én ook van waaruit wij richting vinden.

Informatieavonden

Sinds onze laatste nieuwsbrief hebben we de eerste informatieavond bij het Carmelcollege Emmen gehad. Er was een flinke opkomst met geïnteresseerden, die luisterden naar rector Louwien Eising die enthousiast vertelde over ons pad tot nu toe. Ze deelde hier ook mee dat CCE graag het kader-niveau wil toevoegen voor de Vasalis Vrijeschoolroute. Als school hebben zij hier veel ervaring mee. Docent bij het Parcival College te Groningen Harm Meester Berendsen gaf ons een inkijkje hoe het vrijeschoolonderwijs bij hen vormgegeven wordt. Voorafgaand zijn we voor het eerst bijeengekomen met alle betrokkenen: schoolleiding van CCE, initiatiefgroep Vasalis Vrijeschoolroute en docenten die graag meer wilden weten. Het was een mooi moment voor ons als initiatiefnemers, dit voelde echt als dé start. Het Carmelcollege Emmen is nu behalve inhoudelijk ook praktisch hard aan de slag en wij blijven erbij als initiatiefgroep en nemen deel aan  de gesprekken en de keuzes die worden gemaakt. 

Op de vrije basisschool De Stroeten mochten wij de ouders vertellen over de Vasalis Vrijeschoolroute. Veel kenden ons verhaal al en dus hebben we samen bedacht wat het vrijeschoolonderwijs voor de kinderen en onszelf inhoudt. Hieronder zie je wat er allemaal naar boven kwam. Wat is het toch fijn als kinderen dit allemaal meekrijgen!

Op 16 januari zal er wederom een informatieavond zijn bij het Carmelcollege Emmen van 19.30 tot 21.00.

Ons nieuwe emailadres en website zijn: info@vasalisvrijeschoolroute-initiatief.nl  www.vasalisvrijeschoolroute-initiatief.nl

Welkom bij de derde nieuwsbrief!

Uitvliegen
Het is dan inmiddels herfst maar bij ons is het ei uitgebroed. Ons kleine vogeltje mag bijna gaan uitvliegen en groeien onder de hoede van het Carmelcollege Emmen. Dat betekent dat we organisatorisch heel wat los mogen laten. Zo komt er meer ruimte voor het inhoudelijke proces waarin we het vuur mogen overdragen aan een groep
enthousiaste mensen.

Vasalis vrijeschoolroute
We zijn echt begonnen met de voorbereidingen voor de start in 24/25 van de Vasalis vrijeschoolroute. De naam is een beetje aangepast om duidelijk te maken dat we een
route binnen het Carmelcollege Emmen zijn. Het kind wordt dus leerling bij het
Carmelcollege Emmen en volgt de Vasalis Vrijeschoolroute in een eigen lokaal in het
gebouw van het Carmelcollege Emmen. Er wordt gestart met twee zevende klassen
mavo/havo/vwo door elkaar heen. Hiervoor hebben we 44 leerlingen nodig dus verspreid vooral het woord over de route die we aan het opzetten zijn! De route omvat voor nu de eerste twee leerjaren. In de intentieverklaring is vastgelegd dat we op termijn bij voldoende interesse ook de mogelijkheden t/m de 12e klas gaan verkennen. Ook hebben we de wens uitgesproken om, na een succesvolle start, een route voor basis/kader te onderzoeken.

De initiatiefgroep
We hebben de leden van de initiatiefgroep uitgebreid met Evert Woud en Sander Henkes (zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief kort voorstellen), we zullen
daarnaast worden ondersteund door Rob van der Meijden van BVS en Hetty Hospes – van Rijn, zij is directrice van Vrije basisschool de Stroeten. Wij gaan de visie
en intenties die er zijn voor deze vrijeschoolroute overdragen en vormgeven met het team enthousiaste docenten van het Carmel College Emmen. Op 27 september kwamen we voor het eerst bij elkaar. De eerste bijeenkomsten zullen we het druk hebben met de voorbereidingen voor 9 oktober, de eerste dag waarop we
onszelf al mogen presenteren aan het grote publiek.


Het vuur
Wij ontsteken het vuur,
uit warmte en verlangen
Het vuur ontvangen,
vergt kracht en moed
om te laten gaan,
te herrijzen uit dat wat achterblijft.
Wij zijn nederig…

Met deze initiatiefgroep willen we ook fondsen werven zodat er in de beginperiode extra gelden beschikbaar zijn voor het borgen van de vrijschoolgedachten. Op de langere termijn willen we financiering realiseren voor aanvullende vrijeschoolvakken.
Het Carmelcollege Emmen heeft een team enthousiaste docenten die betrokken willen zijn bij de Vasalis vrijeschoolroute. Daarnaast wordt er een vacature opengezet om een vrijeschooldocent te werven voor 0,7fte per klas. Met deze docenten, de initiatiefgroep en onderwijsprofessionals is de werkgroep compleet. Een blauwdruk voor de Vrijeschoolroute ligt er al vanuit andere initiatieven, het is aan de werkgroep om deze passend te maken.
Daarnaast zal de werkgroep invulling geven aan de jaarfeesten en het inhoudelijk
periodeonderwijs.

Nieuwe leerlingen en informatie
We vinden het leuk om de nieuwe leerlingen enthousiast te maken voor deze leerroute. Het wordt natuurlijk hun onderwijs. We hebben juf Tessa (klas 6) gevraagd of zij met de leerlingen van klas 5 en 6 een advies wil geven aan de werkgroep. Ook bereiden ze iets kleins voor voor de docenten van het Carmelcollege Emmen die binnenkort bij ons op school een kijkje komen nemen.
9 oktober 20.00 is er een informatieavond op het Carmelcollege Emmen voor alle
geïnteresseerden. Harmen Meesterberends, docent op het Parcival is ook aanwezig op deze avond en zal vertellen hoe het voortgezet vrijeschool onderwijs eruit ziet. Daarnaast wordt er natuurlijk informatie gegeven over het proces en wat jullie verder kunnen verwachten.
Houd voor meer kennismakingsmomenten de website in de gaten:
www.vasaliscollege.nl/agenda

Welkom bij de tweede nieuwsbrief!

Leuk nieuws

Sinds onze laatste nieuwsbrief heeft het ouderinitiatief grote stappen gemaakt.

We gaan van start! Bij voldoende aanmeldingen beginnen we schooljaar 24/25! Alle partijen zijn vol van vertrouwen en gaan met veel enthousiasme en energie aan de slag. We zullen ons gaan presenteren bij de komende kijkdagen van het Carmelcollege. Na de vakantie starten we een werkgroep om het onderwijs inhoudelijk vorm te geven. De basis van het vrijeschool onderwijs hebben we gekregen van andere initiatieven. Onder andere van de vrijeschool afdeling bij Stad en Esch in Meppel. Hier zijn we vorige week bij de informatieavond aanwezig geweest. Het was enorm inspirerend om te horen hoe zij in zeer korte tijd dit hebben weten neer te zetten.

Vertrouwen

Rob van der Meijden van BVS schooladvies was in Meppel de kwartiermaker. Bij vele initiatieven zoals deze is hij betrokken geweest. Het is inmiddels een veel bewandeld pad. Hij was ook bij ons tweede gesprek bij het Carmelcollege. Zijn professioneel perspectief geeft vertrouwen dat we behalve enthousiast ook realistisch zijn. Schoolleider van het Carmelcollege Louwien Eising is net zo goed, enorm enthousiast en met de veranderingen die ze op school hebben gemaakt raakt ze ook zeker het vrijeschoolse aan.

Informatieavond

We worden veel aangesproken door ouders van school die enthousiast en nieuwsgierig zijn, Marieke hoorde mensen erover praten bij de bakker in Klijndijk! En een tijdje geleden stonden we zelfs in het Dagblad van het Noorden. Perfecte timing want diezelfde avond vond onze eerste informatieavond plaats. Het klaslokaal zat vol met nieuwsgierige ouders en andere belangstellenden. Hetty, directeur van De Stroeten heette ons welkom en gaf ons een korte maar zeer fijne les in sterrenkunde. Uitgebreid hebben wij ons verhaal mogen doen, hoe we hier gekomen zijn en in welke richting we nu bewegen.

Ton van Wijnbergen, schoolleider van het Parcival College in Groningen, was er om ons te vertellen hoe voortgezet vrijeschool onderwijs er nou eigenlijk uitziet in de praktijk. Dat er soms concessies gedaan moeten worden tussen wat men wil, wat de overheid wil en wat mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan het lerarentekort. Maar dat als je bevlogen docenten hebt die de stof op verschillende manieren kunnen overbrengen, je prachtig vrijeschool onderwijs kunt creëren. Een bevlogen docent die vanuit het hart les geeft met liefde voor de kinderen, die staat er. Zo geven zij docenten zonder vrijeschoolopleiding op school een opleiding in de achtergronden van het vrijeschool onderwijs.

Tot slot

We willen jullie vragen onze peiling (klik hier) breed te delen op social media en in jullie kringen. Dan kunnen we goed zien hoe ver de interesse reikt in onze regio. Of kijk op de website: www.vasaliscollege.nl. Rest ons niets anders dan jullie een heerlijke vakantie te wensen en jullie horen weer van ons in september. 

Lees onze eerste nieuwsbrief hier:

Welkom!

Dit is de eerste nieuwsbrief maar achter de schermen zijn Kristel en Marieke al een aantal maanden bezig met het initiatief voor een middelbare vrijeschool in Emmen. We merken dat het van alle kanten positieve reacties geeft en de weg ernaartoe verloopt tot nu toe voortvarend. We zijn dus vol vertrouwen, onze intentie is om de eerste klassen in 24/25 te starten.

Wens en visie

De wens die wij hebben is een vrijeschool met vrijeschool onderwijs voor iedereen, vanuit interculturele tradities met een brede kijk op de wereld. Door onszelf de vraag te stellen: ‘Wat gun jij de volwassenen van de toekomst?’ hebben we een eerste visie opgesteld voor het nog te vormen onderwijs.

Wij gunnen de leerlingen dat ze mogen ervaren dat ze waardevol zijn.

Dat ze ontdekken door te leren vanuit hoofd, hart en handen. 

Dit gaan wij doen door divers onderwijs aan te bieden. Hierin worden veel mogelijkheden aangereikt waarin kinderen zichzelf als waardevol persoon kunnen ervaren. Zo kunnen zij als volwassenen hun eigenheid respecteren en hun waarde overbrengen in de wereld. 

Belangrijke kenmerken van ons onderwijsinitiatief zijn (naast de reguliere exameneisen) gericht op levendig blijven, verdieping vinden, zelfacceptatie van eigenheid van het kind, interculturele seizoensvieringen (jaarfeesten), definitieve niveau bepaling op later moment dan einde basisschool. 

Met deze wens en visie voor ogen zijn we onze zoektocht gestart.

We spraken met elkaar en stelde plannen op voor de verschillende routes die we konden volgen. Allereerst hebben we de mogelijkheden verkend voor het starten van een zelfstandige school binnen een andere school. Kristel kwam na haar onderzoek naar de verschillende besturen van scholen in Emmen tot de conclusie dat het Carmel op papier de meest geschikte partij zou zijn.  Zij bieden met het Carmel College vmbo -vwo onderwijs aan in Emmen en… Zij hebben ervaring (!). In 2016 startte onder hun bestuur in Deventer ook een voortgezet vrijeschool binnen een bestaande school tevens vanuit een ouderinitiatief), genaamd Corberic.

Daarnaast hebben we ook serieus verkend of we een zelfstandige school op konden zetten onder het bestuur van een vrijescholengemeenschap. Deze route blijkt echter een stuk ingewikkelder en langer te duren. Dit betreffende bestuur adviseerde ons inderdaad om onze eerste keuze eerst te verkennen. 

Onze wens de wereld in brengen

We hadden een gesprek met Hetty, de directrice van vrije basisschool de Stroeten. Ontzettend fijn om te merken dat zij ons initiatief een warm hart toedraagt en ons wil ondersteunen waar mogelijk. Direct stuurde zij een e-mail naar het bestuur van de school. Ook zij willen ondersteuning bieden waar nodig. Dit alles gaf ons nog meer vertrouwen om dit tot werkelijkheid te maken. 

De week erna plaatsten we een oproep in de nieuwsbrief van de school omdat we wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij de praktische uitvoering van dit hele plan. Er komt nog veel kijken bij het opzetten van zo’n initiatief: een website, social media onderhouden, mensen informeren en enthousiasmeren, peilingen uitzetten etc. Super fijn dat hier een clubje ouders op heeft gereageerd en zich heeft aangesloten bij het initiatief, zo is er nog meer kracht om dit initiatief te dragen!

Vervolgens kwamen we in contact met mensen die veel ervaring hebben in dit vakgebied:

  • de adviseur van de Vereniging voor Vrijescholen. Zij begeleidt initiatieven als de onze door contacten te leggen en veel praktisch advies te geven. 
  • de rector van het Parcival college in Groningen
  • de kwartiermaker van Corberic leerroute en Waldorf College (Arnhem). 

De route die we voor onszelf hadden uitgestippeld kwam steeds duidelijker in beeld. Vele ouderinitiatieven zijn ons onlangs voorgegaan en dit sterkt ons dat uit onze wens ook daadwerkelijk een school kan groeien!

De naam

Al snel kregen we de behoefte ons “ouderinitiatief voortgezet Vrijeschool onderwijs Emmen” een naam te geven. We willen dus nu met TROTS melden dat ons initiatief vanaf nu een naam heeft!

M. Vasalis was een dichter die 34 jaar in Drenthe heeft gewoond en gedichten heeft geschreven die je aanzetten tot nadenken over jouw zijn als mens. We zijn geïnspireerd door haar gedichten en bescheiden liefdevolle houding naar de wereld. (In een volgende nieuwsbrief vertellen we jullie graag meer hierover.)

Samenwerken

Nu ons initiatief meer vorm had gekregen en we na alle gesprekken genoeg kennis hadden opgedaan, hebben we het Carmelcollege aangeschreven. We spraken met een ervaringsdeskundige van het bestuur die daar rector was ten tijde van het opzetten van de Corberic leerroute in Deventer. Hij was erg enthousiast en bracht ons in contact met de directie van het Carmelcollege in Emmen. Inmiddels zijn we dus twee mooie gesprekken verder met het bestuur en met de rector van het Carmelcollege Emmen. We hebben uitgebreid ons verhaal kunnen doen en onze wens helder kunnen uitspreken. 

Na afloop van dit gesprek kwamen we allen tot de conclusie dat we graag met elkaar doorgaan en daarmee een onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van deze samenwerking willen gaan starten. 

Opeens zitten we dus niet meer in een eerste oriënterende fase maar gaan we al serieus kijken naar een samenwerking! Natuurlijk zijn we hier enorm verheugd over!!